0سبد خرید
02166680105با ما تماس بگیرید:
آخرین تغییرات قیمت میلگرد
قیمت میلگرد
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: 316
25,212 تومان
بدون مالیات: 23,130 تومان
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-09-11
              [1] => 24699
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-09-12
              [1] => 24896
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-09-15
              [1] => 25212
            )

        )

      [color] => #00008b
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-07-08
              [1] => 25353
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-07-09
              [1] => 25501
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => میلگرد 12 آجدار A3 معراج کردکوی گلستان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-03-08
              [1] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-03-28
              [1] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-05-12
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
آخرین تغییرات قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: 120,000
4,060,000 تومان
بدون مالیات: 3,724,771 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
تغییر قیمت: 140,000
4,700,000 تومان
بدون مالیات: 4,311,927 تومان
تيرآهن 14 ظفر بناب 124کیلویی
تغییر قیمت: ثابت
3,400,000 تومان
بدون مالیات: 3,119,266 تومان
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-08-18
              [1] => 4080000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-09-05
              [1] => 3940000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-09-12
              [1] => 4060000
            )

        )

      [color] => #00008b
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-08-18
              [1] => 4680000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-09-05
              [1] => 4560000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-09-12
              [1] => 4700000
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => تيرآهن 14 ظفر بناب 124کیلویی
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-07-09
              [1] => 3350001
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-07-22
              [1] => 3400000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-08-07
              [1] => 3400000
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
آخرین تغییرات قیمت پروفیل
قیمت پروفیل
پروفیل 120*120 (4 میل)
تغییر قیمت: 500
36,500 تومان
بدون مالیات: 33,486 تومان
پروفیل 140*140 (4 میل)
تغییر قیمت: 500
36,500 تومان
بدون مالیات: 33,486 تومان
پروفیل 90*90 (4 میل)
تغییر قیمت: 500
36,500 تومان
بدون مالیات: 33,486 تومان
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل 120*120 (4 میل)
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-06-19
              [1] => 35000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-06-27
              [1] => 36000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-06-29
              [1] => 36500
            )

        )

      [color] => #00008b
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل 140*140 (4 میل)
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-06-19
              [1] => 35000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-06-27
              [1] => 36000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-06-29
              [1] => 36500
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => پروفیل 90*90 (4 میل)
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1402-06-19
              [1] => 35000
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-06-27
              [1] => 36000
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-06-29
              [1] => 36500
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
آخرین تغییرات قیمت نبشی
قیمت نبشی
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #00008b
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-12-18
              [1] => 20983
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-12-18
              [1] => 20765
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
آخرین تغییرات قیمت ناودانی
قیمت ناودانی
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-06-09
              [1] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-10-27
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #00008b
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-12-18
              [1] => 20383
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-20
              [1] => 22127
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-06-09
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1400-12-18
              [1] => 20383
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1401-02-20
              [1] => 25724
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1401-06-09
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
آخرین تغییرات قیمت ورق
قیمت ورق سیاه، قیمت روز انواع ورق
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => شیت 1000*2000 فولاد مبارکه (2 میل)
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-17
              [1] => 27700
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-01-17
              [1] => 39400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-04-14
              [1] => 0
            )

        )

      [color] => #00008b
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => شیت 1250*2500 فولاد مبارکه (2 میل)
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-17
              [1] => 26800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-01-17
              [1] => 38400
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-04-14
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => رول 1000 فولاد مبارکه (2 میل)
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [0] => 1401-10-17
              [1] => 26800
            )

          [1] => Array
            (
              [0] => 1402-01-17
              [1] => 34850
            )

          [2] => Array
            (
              [0] => 1402-04-14
              [1] => 0
            )

        )

      [visible] => 
    )

)
عضویت در خبرنامه آهنیست
با عضویت در خبرنامه آهنیست از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.